Home » Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd

  • výpočet miezd,
  • vedenie personálnej a mzdovej agendy,
  • vyhotovenie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne k stanovenému výplatnému termínu,
  • vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní,
  • spracovanie mzdových listov,
  • vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod,
  • spracovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti,
  • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,
  • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov,
  • zabezpečenie styku s príslušnými inštitúciami.