Home » Daňové priznania

V daňovej oblasti zabezpečujeme

  • daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A – zamestnanci, typ B – SZČO)
  • daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
  • výpočet splatnej dane
  • výpočet odloženej dane
  • položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
  • daň z pridanej hodnoty
  • daň z motorových vozidiel
  • daň zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie pre zamestnancov
  • výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby
  • daň z nehnuteľností